Ο Διαχειριστής αυτού του Διαδικτύου και ο Πάροχος Υπηρεσιών είναι με έδρα το Λονδίνο, διεύθυνση 590 Kingston Road, Λονδίνο, SW20 8DN, Μεγάλη Βρετανία που έχει εγγραφεί στην καταχώριση εταιρειών (Companies House) με τον αριθμό 10225593. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Διαχειριστής μέσω ειδικής φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται σε σελιδοδείκτη: «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» στον Ιστότοπο Διαδικτύου του Διαχειριστή: https://healthlabspharm.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ INTERNET
 3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
 5. ΚΟΣΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 7. ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
 8. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
 10. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
 11. ΤΕΛΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
 12. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1. Αυτοί οι Κανονισμοί απευθύνονται τόσο στους καταναλωτές, όσο και στους επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν το Internet Store, εκτός εάν ορισμένες διατάξεις των Κανονισμών ορίζουν διαφορετικά και απευθύνονται μόνο σε καταναλωτές ή επιχειρηματίες.
  2. Το κατάστημα Διαδικτύου πραγματοποιεί τις πωλήσεις συμπληρωμάτων διατροφής, τα οποία, υπό το πρίσμα του νόμου για τα τρόφιμα και τη διατροφή (J. του Νόμου 2006 αριθ. 171, σημείο 1225 με τροποποιήσεις) δεν αποτελούν φαρμακευτικό προϊόν και είδη παντοπωλείου με τη μορφή κάψουλες, χάπια, σακούλες σε σκόνη, αμπούλες ή φιάλες με σταγονόμετρο και σε άλλες μορφές. Ο σκοπός τους είναι μόνο ένα συμπλήρωμα της διατροφής του Πελάτη με βιταμίνες, μέταλλα ή άλλες ουσίες με θρεπτική επίδραση ή άλλη φυσιολογική επίδραση. Τα συμπληρώματα διατροφής πωλούνται στο Internet Store και ενδέχεται να μην αντικαθιστούν φαρμακευτικά προϊόντα που συνταγογραφούνται στον Πελάτη από ιατρό.
  3. Το Διαδικτυακό Κατάστημα πραγματοποιείται και διαχειρίζεται ο Διαχειριστής, ο οποίος προσφέρει Προϊόντα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, συντονίζει και εκτελεί επαφές με Πελάτες, οργανώνει την υπογραφή Συμφωνιών Πωλήσεων, ενσωματώνει τη σύναψη Συμφωνιών Πωλήσεων με το σύστημα είσπραξης τελών και εισπράττει πληρωμές στο λογαριασμό των συμφωνημένων πωλήσεων.
  4. Το Μέρος μιας Συμφωνίας Πωλήσεων είναι ο Πωλητής που αναφέρεται στους Κανονισμούς. Μόνο ο Πωλητής φέρει ευθύνη για την ολοκλήρωση του Συμφωνητικού Πωλήσεων. Ο Διαχειριστής δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας Πωλήσεων και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για την εκτέλεσή του. Σε σχέση με τη λειτουργία και τη διαχείριση του Internet Store, ο Διαχειριστής ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του Πωλητή.
  5. Ορισμοί:
   1. Εργάσιμη ημέρα - κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός από ημέρες, οι οποίες είναι νόμιμα απαλλαγμένες από εργασία.
   2. ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - Ηλεκτρονική υπηρεσία, διαδραστική φόρμα διαθέσιμη στο Διαδικτυακό Κατάστημα που επιτρέπει την παραγγελία, ειδικά προσθέτοντας Προϊόντα στο ηλεκτρονικό καλάθι και καθορίζοντας τους όρους της Σύμβασης μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου παροχής και πληρωμής.
   3. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - η ηλεκτρονική υπηρεσία, διαδραστική φόρμα, διαθέσιμη στο Internet Store στον σελιδοδείκτη που αναφέρεται στην εισαγωγή κανονισμών, επιτρέποντας στον Πελάτη να επικοινωνήσει με τον Χειριστή, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την υποβολή ερωτήσεων, τη λήψη πληροφοριών σχετικά με μια σύνθετη παραγγελία , υποβολή καταγγελιών, υποβολή δήλωσης σχετικά με την απόρριψη συμφωνίας ·
   4. ΠΕΛΑΤΗΣ - (1) φυσικό πρόσωπο με πλήρη ικανότητα νομικών δραστηριοτήτων και σε περιπτώσεις που προβλέπονται από κοινώς δεσμευτικούς νόμους και κανονισμούς επίσης φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει περιορισμένη ικανότητα νομικών δραστηριοτήτων · (2) φυσικό πρόσωπο · ή (3) οργανωτική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, η οποία έχει νομικές ικανότητες βάσει του νόμου · - ποιος συνήψε ή προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Πωλήσεων με τον Πωλητή ή που χρησιμοποιεί ή προτίθεται να χρησιμοποιήσει την Ηλεκτρονική Φόρμα.
   5. CIVIL CODE - αστικός κώδικας, νόμος της 23ης Απριλίου 1964 (συγκεκριμένα, 10 Μαΐου 2018, J. of Laws of 2018, σημείο 1025 με τροποποιήσεις).
   6. NEWSLETTER - Ηλεκτρονική υπηρεσία, υπηρεσία ηλεκτρονικής διανομής που παρέχεται από τον Πάροχο υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία επιτρέπει σε όλους τους Πελάτες να λαμβάνουν από τον Πάροχο Υπηρεσιών κυκλικό περιεχόμενο των επόμενων εκδόσεων ενός ενημερωτικού δελτίου που περιέχει πληροφορίες για Προϊόντα, καινοτομίες και προσφορές το Internet Store.
   7. PRODUCT - ένα κινητό πράγμα διαθέσιμο στο Internet Store, το οποίο αποτελεί αντικείμενο Συμφωνίας Πωλήσεων μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή.
   8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ- τους παρόντες όρους και κανονισμούς του Διαδικτύου.
   9. INTERNET STORE - Το Κατάστημα Διαδικτύου είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: https://healthlabspharm.com , το οποίο πραγματοποιείται και διαχειρίζεται η Χειριστής.
   10. ΠΩΛΗΤΗΣ - ONEBRAND TRADING LIMITED S.K.A & nbsp ;, διεύθυνση αλληλογραφίας: ul. Pulawska 12/3, 02-566 Βαρσοβία, Πολωνία.
   11. ΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - οντότητα που αναφέρεται στην εισαγωγή του κανονισμού.
   12. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - Η σύμβαση πώλησης προϊόντων έχει συναφθεί ή πρόκειται να συναφθεί μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή μέσω του Διαδικτύου.
   13. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - μια υπηρεσία που παρέχεται ηλεκτρονικά από τον Διαχειριστή για λογαριασμό του Πελάτη μέσω του Διαδικτύου.
   14. ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΟ - σημαίνει τον νόμο της 30ής Μαΐου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών (J. του νόμου αριθ. 2014 σημείο 827 με τροποποιήσεις)
   15. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - Δήλωση του πελάτη σχετικά με τη βούληση μέσω του Διαχειριστή με τη Φόρμα Παραγγελίας και σκοπεύει απευθείας να συνάψει Σύμβαση Πωλήσεων Προϊόντων με τον Πωλητή.
 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ INTERNET

  1. Στο Internet Store διατίθενται οι ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Φόρμα παραγγελίας και ενημερωτικό δελτίο.
   1. Φόρμα παραγγελίας - η χρήση της Φόρμας Παραγγελίας ξεκινά τη στιγμή που ο Πελάτης προσθέτει το πρώτο Προϊόν στο ηλεκτρονικό καλάθι στο Internet Store. Η Παραγγελία γίνεται όταν ο Πελάτης πληροί ταυτόχρονα δύο επόμενα βήματα - (1) κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Παραγγελίας και (2) κάνοντας κλικ στο πλαίσιο "Επιβεβαίωση Αγοράς" στον ιστότοπο του Internet Store, μετά τη συμπλήρωση της Φόρμας Παραγγελίας - μέχρι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιλογή μεμονωμένης τροποποίησης των εισαγόμενων δεδομένων (για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις εμφανιζόμενες οδηγίες και πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Internet Store). Είναι απαραίτητο ο Πελάτης να παρέχει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα στη Φόρμα Παραγγελίας: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός οικίας / διαμέρισμα, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμό τηλεφώνου και δεδομένα σχετικά με τη Συμφωνία Πωλήσεων: Προϊόν / s, αριθμός προϊόντων, τόπος και μέθοδοι προμήθειας προϊόντων, τρόπος πληρωμής. Η φόρμα παραγγελίας δεν προβλέπει την επιλογή ονομάτων των πελατών, που δεν είναι καταναλωτές και των αριθμών NIP τους. Σε περίπτωση υποβολής Φόρμας Παραγγελίας από αυτούς τους Πελάτες, τα δεδομένα που περιλαμβάνουν το όνομα του Πελάτη και το NIP θα πρέπει να συμπληρώνονται μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση σχετικού τιμολογίου ΦΠΑ.
    1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία - Φόρμα παραγγελίας, παρέχεται δωρεάν και έχει μοναδικό χαρακτήρα και λήγει τη στιγμή της παραγγελίας μέσω αυτής της φόρμας ή τη στιγμή μιας παλιότερης παύσης της παραγγελίας και με την υποστήριξή της από την Πελάτης.
   2. Ενημερωτικό δελτίο - η χρήση του ενημερωτικού δελτίου πραγματοποιείται μόλις παρέχεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο οποίο θα αποσταλούν μεταγενέστερες εκδόσεις ενός ενημερωτικού δελτίου, σε ένα συγκεκριμένο πεδίο της φόρμας παραγγελίας και σχετικά με την παροχή συγκατάθεσης για τη λήψη τέτοιων ειδήσεων, που απαιτούνται σε φόρμα.
    1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Newsletter παρέχεται δωρεάν για απεριόριστο χρόνο. Ο Πελάτης έχει την επιλογή, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να δώσει λόγο, να αποσυνδεθεί από το Newsletter (παραίτηση από το Newsletter) κάνοντας κλικ σε έναν αντίστοιχο σύνδεσμο ορατό σε κάθε Newsletter ή μέσω Φόρμας Επικοινωνίας.
   3. Φόρμα επικοινωνίας - αυτή η υπηρεσία επιτρέπει την επικοινωνία με τον Χειριστή και απαιτεί την επιλογή θέματος για το οποίο ο Πελάτης έρχεται σε επαφή και την παροχή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του οποίου ο Διαχειριστής ή ο Πωλητής μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πελάτη. Η φόρμα επιτρέπει επίσης μια ευρύτερη περιγραφή του λόγου μιας επαφής (συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της δήλωσης ή της ερώτησης) και της προσθήκης συνημμένων.
    1. Η ηλεκτρονική υπηρεσία φόρμας επικοινωνίας παρέχεται δωρεάν και έχει μοναδικό χαρακτήρα και λήγει τη στιγμή που κάνετε κλικ στο εικονίδιο "Αποστολή" ή τη στιγμή μιας παλιότερης παύσης της χρήσης αυτής της φόρμας από τον Πελάτη.
  2. Απαιτούνται τεχνικές απαιτήσεις για συνεργασία με το τηλεπληροφορικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί ο Πάροχος Υπηρεσιών: (1) υπολογιστής, φορητός υπολογιστής ή άλλη συσκευή πολυμέσων με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. (2) πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο · (3) Πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο: Mozilla Firefox σε έκδοση 17.0 και νεότερη, Internet Explorer στην έκδοση 10.0 και νεότερη έκδοση, Opera στην έκδοση 12.0 και νεότερη έκδοση, Google Chrome στην έκδοση 23.0. και νεότερη έκδοση, Safari στην έκδοση 5.0 και νεότερη, Microsoft Edge στην έκδοση 25.10586.0.0 και νεότερη έκδοση. (4) συνιστώμενη ελάχιστη ανάλυση οθόνης: 1024x768. (5) εναλλαγή στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου η επιλογή αποθήκευσης αρχείων Cookie και συντήρησης Javascript.
  3. Ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Κατάστημα κατά τρόπο που να συμμορφώνεται με το νόμο και τα καλά έθιμα, λαμβάνοντας υπόψη τον σεβασμό των προσωπικών δικαιωμάτων και πνευματικών δικαιωμάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας του Παραλήπτη και τρίτων. Ο Πελάτης υποχρεούται να εισάγει δεδομένα σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση. Απαγορεύεται στον Πελάτη να παρέχει παράνομο περιεχόμενο.
  4. Ο τρόπος αντιμετώπισηςκαταγγελίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες:
   1. Τα παράπονα που συνδέονται με την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών από τον Πάροχο Υπηρεσιών και άλλα παράπονα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Διαδικτύου καταστήματος (εξαιρουμένης της διαδικασίας καταγγελίας προϊόντος, η οποία αναφέρεται στο σημείο 6 του Κανονισμού) μπορούν να υποβληθούν από τον Πελάτη στον Διαχειριστή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
  5. Συνιστάται ο Πελάτης να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στην περιγραφή του παραπόνου: (1) πληροφορίες και περιστάσεις σχετικά με το αντικείμενο της καταγγελίας, ιδίως τον τύπο και την ημερομηνία των μη συμμορφώσεων. (2) τις αξιώσεις του Πελάτη. και (3) στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος · (4) αριθμός παραγγελίας - θα διευκολύνει τον έλεγχο της καταγγελίας από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Οι απαιτήσεις που δόθηκαν στην προηγούμενη πρόταση είναι μόνο συστάσεις και δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των καταγγελιών που υποβάλλονται διαφορετικά από την προτεινόμενη περιγραφή.
  6. Η απάντηση του Παροχέα Υπηρεσιών στην καταγγελία εμφανίζεται αμέσως, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της καταγγελίας.
 3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟDIΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

  1. Η σύναψη Συμφωνίας Πωλήσεων μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή πραγματοποιείται με τον τρόπο που καθορίζεται στο σημείο 3 των Κανονισμών.
  2. Η τιμή προϊόντος σε αντίστοιχο νόμισμα θα είναι ορατή στον ιστότοπο του Internet Store και περιλαμβάνει φόρους. Ο Πελάτης ενημερώνεται στους ιστότοπους του Διαδικτυακού Καταστήματος για την τιμή και τους φόρους για το Προϊόν, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της Παραγγελίας (επίσης τέλη μεταφοράς, προμήθεια και ταχυδρομικά τέλη) και για άλλα έξοδα, και εάν είναι αδύνατο να καθοριστεί το μέγεθος των τελών - σχετικά με την υποχρέωση πληρωμής τους - τη στιγμή της παραγγελίας, επίσης τη στιγμή που ο Πελάτης δηλώνει την πρόθεσή του να δεσμευτεί από τη Συμφωνία Πωλήσεων.
  3. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε όλους τους ιστότοπους του Internet Store δεν αποτελούν προσφορά σύμφωνα με το άρθρο. 66 § 1 του αστικού κώδικα, αλλά μόνο μια πρόσκληση για σύναψη Συμφωνίας Πωλήσεων.
  4. Η διαδικασία σύναψης Συμφωνίας Πωλήσεων στο Internet Store με τη Φόρμα Παραγγελίας
   1. Η σύναψη Συμφωνίας Πωλήσεων μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή πραγματοποιείται μετά από προηγούμενη υποβολή παραγγελιών από τον Πελάτη στο Διαδικτυακό Κατάστημα, σύμφωνα με το σημείο 2.1.1 του Κανονισμού, ο Διαχειριστής επιβεβαιώνει ότι το έλαβε για ολοκλήρωση και μετά αποδοχή των διατάξεων των κανονισμών.
   2. Όταν γίνει η παραγγελία, ο Διαχειριστής επιβεβαιώνει αμέσως την παραλαβή της και, στη συνέχεια, αποδέχεται την Παραγγελία για ολοκλήρωση από τον Πωλητή. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας και η αποδοχή της για ολοκλήρωση γίνεται με την αποστολή από τον Χειριστή ενός αντίστοιχου e-mail στον Πελάτη, στη διεύθυνση που έδωσε ο Πελάτης κατά την πραγματοποίηση της Παραγγελίας, η οποία περιέχει τουλάχιστον τις δηλώσεις του Πωλητή σχετικά με τη λήψη της Παραγγελίας, την αποδοχή της και επιβεβαίωση της σύναψης της Συμφωνίας Πωλήσεων. Προς το παρόν, όταν ο Πελάτης λαμβάνει το προαναφερθέν e-mail, συνάπτεται η Σύμβαση Πωλήσεων μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή.
  5. Η αποθήκευση, η εξασφάλιση και η παροχή στον Πελάτη του περιεχομένου της Συμφωνητικής Συμφωνίας Πωλήσεων προκύπτει από (1) παρέχοντας αυτούς τους Κανονισμούς στον ιστότοπο του Πελάτη και (2) αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Πελάτη, όπως αναφέρεται στο σημείο 3.4. 2. των κανονισμών. Επιπλέον, το περιεχόμενο της Συμφωνίας Πωλήσεων αποθηκεύεται και ασφαλίζεται στο σύστημα πληροφορικής του Καταστήματος Διαδικτύου του Πωλητή
  6. Ο Κανονισμός είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του Internet Store, αλλά για το αίτημα του Πελάτη, ο Διαχειριστής το παρέχει επίσης με τον τρόπο, ο οποίος θα επιτρέπει στους Πελάτες να το αποκτήσουν, να αναπαραγάγουν και να εγγράψουν το περιεχόμενο στέλνοντάς το σε μορφή PDF στην ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που υποδεικνύεται από τον Πελάτη. Το έγγραφο σε μορφή PDF μπορεί να διαβαστεί μέσω αντίστοιχης εφαρμογής, για παράδειγμα όπως το Adobe® Reader, το οποίο μπορεί να συλλεχθεί δωρεάν από το www.adobe.com. Ταυτόχρονα, ο Κανονισμός παρέχεται στον Πελάτη για λήψη σε μορφή PDF, από το Internet Store, ενώ πραγματοποιεί παραγγελίες.
 4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

  1. Όλες οι πληρωμές για λογαριασμό του Συμφωνητικού Πωλήσεων συλλέγονται από τον Διαχειριστή στο όνομα και για λογαριασμό του Πωλητή. Ο Διαχειριστής παρέχει στον Πελάτη τις ακόλουθες μεθόδους πληρωμής λόγω του Συμφωνητικού Πωλήσεων:
   1. πληρωμή σε μετρητά κατά την παραλαβή του δέματος.
   2. ηλεκτρονικές πληρωμές και πληρωμές με κάρτα μέσω των συστημάτων Dotpay.pl, Klarna.com, Paysera και PayPal.com.
    1. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και με κάρτα διευθετούνται σύμφωνα με την επιλογή του Πελάτη μέσω Dotpay.pl, Klarna.com ή PayPal.com. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές και οι πληρωμές με κάρτα εξυπηρετούνται από:
     1. Dotpay.pl - Η εταιρεία DOTPAY S.A. εδρεύει στην Κρακοβία στη διεύθυνση ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, εγγραφείτε στο μητρώο επιχειρηματιών με τον αριθμό KRS 0000296790 που τηρείται από το Επαρχιακό Δικαστήριο για την Κρακοβία-dródmieście στο Krakow, XI Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστηρίου Μητρώου, μετοχικό κεφάλαιο ύψους 4.000.000,00 PLN, καταβεβλημένο σε κεφάλαιο 4.000 000,00 PLN.
     2. Klarna.com- Klarna Bank AB (έκδοση), σουηδική νομική εταιρεία, με την ακόλουθη διεύθυνση: Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία, τηλ: +46 8 120 120 00, φαξ: +46 8 120 120 99 , e-mail: service@klarna.co.uk, εγγεγραμμένο στο σουηδικό μητρώο εταιρειών με αριθμό 556737-0431, εξουσιοδοτημένο να ασκεί οικονομική δραστηριότητα από την Finansinspektionen.
     3. Paysera - "Paysera LT", UAB, λιθουανική νομική εταιρεία, με την ακόλουθη διεύθυνση: Vilniaus m. σαβ. Vilniaus m. Mėnulio g. 7, Λιθουανία, καταχωρημένη με τον αριθμό 3.00060819, τα δεδομένα των οποίων συλλέγονται και προστατεύονται στο Μητρώο Νομικών Θεμάτων της Λιθουανικής Δημοκρατίας.
     4. PayPal.com - PayPal (Ευρώπη) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. όροφος 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Λουξεμβούργο.
  2. Ημερομηνία πληρωμής:
   1. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει να πληρώσει μέσω τραπεζικής μεταφοράς, μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ή με κάρτα, ο Πελάτης υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πληρωμή εντός 7 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της Συμφωνίας Πωλήσεων.
   2. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει να πληρώσει στην απόδειξη του δέματος, ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει στην απόδειξη του δέματος.
 5. ΚΟΣΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

  1. Η παράδοση του προϊόντος είναι διαθέσιμη στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Η παράδοση του προϊόντος στον Πελάτη χρεώνεται, εκτός εάν το Συμφωνητικό Πωλήσεων ορίζει διαφορετικά. Τα έξοδα παράδοσης προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων των τελών μεταφοράς, παράδοσης και ταχυδρομικών υπηρεσιών) αναφέρονται στον Πελάτη στις ιστοσελίδες του Διαδικτύου, στον ενημερωτικό σελιδοδείκτη σχετικά με το κόστος παράδοσης και κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, επίσης τη στιγμή που ο Πελάτης εκφράζει την πρόθεσή του να δεσμευτεί από το Συμφωνητικό Πωλήσεων.
  3. Ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη τους ακόλουθους τρόπους παράδοσης ή παραλαβής του Προϊόντος:
   1. με courrier ή
   2. από την εταιρεία ταχυμεταφορών που πληρώθηκε κατά την παράδοση.
  4. Ο χρόνος παράδοσης προϊόντος στον Πελάτη είναι 7 Εργάσιμες Ημέρες, εκτός εάν δηλώνεται μια μικρότερη περίοδος σε μια δεδομένη περιγραφή Προϊόντος ή δόθηκε βραχύτερος όρος κατά την πραγματοποίηση της Παραγγελίας. Σε περίπτωση Προϊόντων με διάφορους όρους παράδοσης, ο όρος παράδοσης είναι ο μεγαλύτερος όρος που παρέχεται, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7 Εργάσιμες Ημέρες. Η αρχή του όρου παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη υπολογίζεται ως εξής:
   1. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει τη μέθοδο πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς, ηλεκτρονικής πληρωμής ή κάρτας πληρωμής - από τη στιγμή της πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού ή του λογαριασμού διακανονισμού του Διαχειριστή.
   2. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει πληρωμή με μετρητά κατά την παραλαβή - από την ημερομηνία σύναψης της Συμφωνίας Πωλήσεων.
 6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  1. Βάση και πεδίο εφαρμογής της ευθύνης του Πωλητή έναντι του Πελάτη, εάν το πωληθέν Προϊόν έχει φυσικό ή νομικό ελάττωμα (εγγύηση) καθορίζονται στις κοινώς δεσμευτικές διατάξεις του νόμου, ειδικά στον Αστικό Κώδικα (άρθρο 556-576 του Αστικού Κωδικός).
  2. Ο Πωλητής είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον Πελάτη ένα Προϊόν χωρίς ελαττώματα. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ευθύνη του Πωλητή λόγω ελαττωμάτων του Προϊόντος και των δικαιωμάτων του Πελάτη καθορίζονται στον ιστότοπο του Internet Store, στον σελιδοδείκτη σχετικά με καταγγελίες.
  3. Θα πρέπει να υποβληθεί καταγγελία από τον Πελάτη στον Διαχειριστή. Ένα παράπονο μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας.
  4. Συνιστάται ο Πελάτης να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στην περιγραφή του παραπόνου: (1) πληροφορίες και περιστάσεις σχετικά με το θέμα της καταγγελίας, ιδίως τον τύπο και την ημερομηνία του ελαττώματος. (2) διεκδίκηση της μεθόδου συμμόρφωσης του Προϊόντος με τη Συμφωνία Πωλήσεων ή δήλωση σχετικά με μείωση της τιμής ή απόρριψη της Συμφωνίας Πωλήσεων, (3) δεδομένα επαφής του καταγγέλλοντος και (4) αριθμός παραγγελίας - θα διευκολύνει και ταχύτερα τον έλεγχο της καταγγελίας από τον Πωλητή. Οι απαιτήσεις που δόθηκαν στην προηγούμενη πρόταση είναι μόνο συστάσεις και δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των καταγγελιών που υποβάλλονται διαφορετικά από την προτεινόμενη περιγραφή.
  5. Ο Πωλητής θα απαντήσει αμέσως στο παράπονο του Πελάτη, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του παραπόνου. Ο Πωλητής θα ενημερώσει τον Πελάτη ξεχωριστά για τη μέθοδο αντιμετώπισης της καταγγελίας μεμονωμένα ή θα το κάνει μέσω του Διαχειριστή. Εάν ο Πελάτης, ο οποίος είναι καταναλωτής, ζήτησε αντικατάσταση πραγμάτων ή αφαίρεση ελαττώματος ή δήλωση σχετικά με τη μείωση της τιμής, καθορίζοντας το ποσό, με το οποίο θα μειωθεί η τιμή, και ο Πωλητής δεν έχει απαντήσει στο αξίωση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, πιστεύεται ότι αναγνώρισε την αξίωση ως λογική.
  6. Ο Πελάτης, ο οποίος ασκεί τα δικαιώματα της εγγύησης, είναι υποχρεωμένος να παρέχει το ελαττωματικό Προϊόν στην ακόλουθη διεύθυνση: 590 KingstonRoad, London, SW20 8DN, Μεγάλη Βρετανία. Σε περίπτωση Πελάτη, που είναι καταναλωτής, το κόστος παροχής του Προϊόντος θα βαρύνει τον Πωλητή, στην περίπτωση Πελάτη, που δεν είναι καταναλωτής, το κόστος παράδοσης θα βαρύνει τον Πελάτη.
 7. ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

  1. Ο Πωλητής παρέχει μια Ειδική Εγγύηση Ικανοποίησης, η οποία συνίσταται στο γεγονός ότι σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με το Προϊόν, θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει προσφορά για τερματισμό της Συμφωνίας Πωλήσεων. Σε περίπτωση που το Συμφωνητικό Πωλήσεων καλύπτει περισσότερα από ένα Προϊόν και ο Πελάτης εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιήσει Ειδική Ικανοποίηση Εγγύησης μόνο σε σχέση με ορισμένα Προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, όταν η προσφορά τερματισμού της Σύμβασης Πωλήσεων θα είναι μόνο μερική και θα αναφέρεται μόνο σε τέτοια συγκεκριμένα Προϊόντα.
  2. Ο Πελάτης που αναφέρεται στο σημείο 7.1. θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την Ειδική Ικανοποίηση Εγγύησης εντός 21 ημερών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο σημείο 5.4 του Κανονισμού.
  3. Ο Πελάτης που αναφέρεται στο σημείο 7.1. θα δικαιούται να χρησιμοποιεί την Ειδική Εγγύηση Ικανοποίησης μόνο μία φορά με αναφορά σε κάθε προσφερόμενο Προϊόν. Η Ειδική Εγγύηση Ικανοποίησης αφορά μόνο το πρώτο Συμφωνητικό Πωλήσεων, το αντικείμενο του οποίου ήταν ένα δεδομένο Προϊόν και δεν καλύπτει κάθε επόμενη Σύμβαση Πωλήσεων, το αντικείμενο της οποίας είναι ένα τέτοιο Προϊόν.
  4. Ο Πελάτης που αναφέρεται στο σημείο 7.1. θα δικαιούται να χρησιμοποιεί την Ειδική Εγγύηση Ικανοποίησης μόνο σε περίπτωση που πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
   1. Ο Πελάτης χρησιμοποίησε το Προϊόν τουλάχιστον μία φορά.
   2. Ο Πελάτης χρησιμοποίησε το Προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που επισυνάπτονται στο ίδιο, και συγκεκριμένα δεν υπερέβη τις συνιστώμενες δόσεις του Προϊόντος,
  5. Για να χρησιμοποιήσετε την Ειδική Εγγύηση Ικανοποίησης, ο Πελάτης αναφέρεται στο σημείο 7.1. πρέπει:
   1. υποβάλετε σχετική δήλωση σχετικά με την πρόθεση χρήσης της Ειδικής Εγγύησης Ικανοποίησης μέσω Φόρμας Επικοινωνίας,
   2. καταχωρίστε τα ακόλουθα δεδομένα μέσω Φόρμας Επικοινωνίας: αριθμός παραγγελίας, όνομα και επώνυμο, αριθμός οδού και σπιτιού, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου που παρέχεται κατά την παραγγελία, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός πακέτων που αγοράστηκαν, συνολικό ποσό αγοράς, ημερομηνία παράδοσης, ημερομηνία παραγγελίας, βάρος πριν από τη θεραπεία, βάρος μετά τη θεραπεία, ο αριθμός των θερμίδων που λαμβάνονται ανά ημέρα, η ποσότητα των υγρών που λαμβάνονται ανά ημέρα, η περιγραφή της χρήσης του προϊόντος, οι παρατηρούμενες επιδράσεις του συμπληρώματος Υποβολή μόνο όλων των παραπάνω Οι δηλώσεις και η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων θα είναι ισοδύναμες με την υποβολή προσφοράς για τερματισμό του Συμφωνητικού Πωλήσεων.
  6. Ο Διαχειριστής, εντός 30 ημερών από την υποβολή δηλώσεων και την παροχή δεδομένων που αναφέρονται στο σημείο 7.5, θα αναλύσει την απεσταλμένη προσφορά και τα δεδομένα και θα ενημερώσει τον Πελάτη για την αποδοχή ή απόρριψή του.
  7. Σε περίπτωση που ο Πελάτης χρησιμοποιεί μια Ειδική Εγγύηση Ικανοποίησης, ο Πωλητής θα επιστρέψει στον Πελάτη μια τιμή αυτού του Προϊόντος, εξαιρουμένων όμως των εξόδων παράδοσης του Προϊόντος. Σε περίπτωση που ο Πελάτης αναφέρεται στο σημείο 7.1. βάσει ενός Συμφωνητικού Πωλήσεων, αγόρασε περισσότερα από ένα είδη ενός Προϊόντος, τότε ο Πωλητής θα του επιστρέψει μόνο μια τιμή ενός προϊόντος ενός Προϊόντος. Η απόδοση μιας τιμής θα πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την ενημέρωση του Πελάτη σχετικά με την αποδοχή της προσφοράς ενός Συμφωνητικού Πωλήσεων.
  8. Οι διατάξεις αυτού του στοιχείου δεν αφορούν ούτε τροποποιούν τις διατάξεις του νόμου ή τις διατάξεις των Κανονισμών σχετικά με την ευθύνη του Πωλητή για τα ελαττώματα τέτοιων πραγμάτων.
 8. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

  1. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης μη δικαστικών μεθόδων εξέτασης παραπόνων από τον Πελάτη και διεκδίκησης αξιώσεων και κανόνων πρόσβασης στις διαδικασίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Γραφείου Προστασίας Ανταγωνισμού και Καταναλωτών: Σύνδεση.
  2. Ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Ανταγωνισμού και Καταναλωτών διαθέτει επίσης γραφείο υποστήριξης για τηλεφωνικές κλήσεις: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl ή γραπτή διεύθυνση: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.) Το καθήκον αυτού του γραφείου είναι, μεταξύ άλλων, να παρέχει υποστήριξη στους καταναλωτές σε θέματα που αφορούν τη μη δικαστική επανεξέταση των διαφορών καταναλωτών.
  3. Ένας καταναλωτής έχει τις ακόλουθες επιλογές δειγμάτων για τη χρήση μεθόδων μη δικαστικής εξέτασης παραπόνων και διεκδίκησης αξιώσεων: (1) πρόταση επανεξέτασης μιας διαφοράς σε μόνιμο φιλικό καταναλωτικό δικαστήριο (περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http: // www .spsk.wiih.org.pl /); (2) πρόταση για μη δικαστική επίλυση διαφοράς στον περιφερειακό επιθεωρητή της Εμπορικής Επιθεώρησης (περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του αρμόδιου επιθεωρητή, για την περιοχή όπου ο Πωλητής διευθύνει την επιχείρησή του) · και (3) υποστήριξη του εκπροσώπου καταναλωτών ή κοινωνικών οργανώσεων του poviat (δήμος), των οποίων τα θεσμικά καθήκοντα περιλαμβάνουν προστασίακαταναλωτές (μεταξύ άλλων η Ομοσπονδία Καταναλωτών, Ένωση Πολωνών Καταναλωτών). Συμβουλές παρέχονται, μεταξύ άλλων, μέσω e-mail στη διεύθυνση: porady@dlakonsumentow.pl και στο helpdesk για τους καταναλωτές: 801 440 220 (γραμμή πληροφοριών σε εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 8:00 - 18:00, πληρωμή για σύνδεση βάσει το τιμολόγιο του χειριστή).
  4. Στη διεύθυνση http: //ec.europa.eu/consumers / ... υπάρχει διαθέσιμη πλατφόρμα για επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρηματιών σε επίπεδο ΕΕ (πλατφόρμα ODR). Η πλατφόρμα ODR αποτελεί έναν διαδραστικό και πολύγλωσσο ιστότοπο με το σημείο σύνθετων υπηρεσιών για καταναλωτές και επιχειρηματίες που στοχεύουν στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία πωλήσεων στο Διαδίκτυο ή τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών (περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της πλατφόρμας ή στη διεύθυνση Διαδικτύου του Γραφείου Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών: Σύνδεσμος) .
 9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

  1. Ο καταναλωτής, ο οποίος υπέγραψε συμφωνία εξ αποστάσεως, μπορεί να αποκηρύξει τη συμφωνία εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να αιτιολογήσει και χωρίς να φέρει έξοδα, εκτός από τις δαπάνες που ορίζονται στο σημείο 9.8 του κανονισμού. Για να διατηρήσετε την προθεσμία αρκεί να στείλετε μια δήλωση προτού λήξει. Η δήλωση σχετικά με την απόρριψη συμφωνίας πρέπει να υποβληθεί στον Πωλητή απευθείας ή μέσω του Διαχειριστή. Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί για παράδειγμα:
   1. γραπτώς στη διεύθυνση του χειριστή που αναφέρεται στους κανονισμούς της εισαγωγής · ή
   2. ηλεκτρονικά μέσω φόρμας επικοινωνίας.
  2. Ένα δείγμα μορφής απόρριψης της συμφωνίας περιλαμβάνεται στο περίβλημα Νο. 2 του Νόμου για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών και επιπλέον διατίθεται στο σημείο 11 των Κανονισμών και στον ιστότοπο του Internet Store στον σελιδοδείκτη σχετικά με την απόρριψη της συμφωνίας. . Ένας καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φόρμα, αλλά δεν είναι υποχρεωτική.
  3. Ο όρος για την απόρριψη της συμφωνίας ξεκινά:
   1. για το συμφωνητικό, βάσει του οποίου ο Πωλητής εκδίδει ένα Προϊόν και είναι υποχρεωμένος να μεταβιβάσει έναν τίτλο στο ίδιο (για παράδειγμα Συμφωνία Πωλήσεων) - από τη στιγμή κατά την οποία το Προϊόν ανήκει στον καταναλωτή ή από τρίτο μέρος που υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικός από τον μεταφορέα και στην περίπτωση της συμφωνίας, η οποία: (1) καλύπτει πολλά Προϊόντα, τα οποία παρέχονται ξεχωριστά, σε παρτίδες ή σε μέρη - από τη στιγμή της λήψης του τελευταίου Προϊόντος, της παρτίδας ή ενός μέρους ( 2) συνίσταται στην τακτική παροχή των Προϊόντων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα - από τη στιγμή της απόκτησης του πρώτου του Προϊόντος.
   2. για άλλες συμφωνίες - από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας.
  4. Σε περίπτωση απόσυρσης μιας συμφωνίας που συνάπτεται εξ αποστάσεως, η συμφωνία θεωρείται ότι δεν έχει συναφθεί.
  5. Ο Πωλητής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στον καταναλωτή, αμέσως, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της δήλωσης απόσυρσης της σύμβασης από τον καταναλωτή, όλες οι πληρωμές διευθετούνται από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης του προϊόντος ( εκτός από το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την επιλογή παράδοσης ενός δεδομένου καταναλωτή, διαφορετική από τη φθηνότερη μέθοδο παράδοσης που διατίθεται στο Internet Store). Ο Πωλητής επιστρέφει την πληρωμή με τη χρήση της ίδιας μεθόδου πληρωμής με τη χρήση του καταναλωτή, εκτός εάν ο καταναλωτής συμφώνησε ρητά σε διαφορετική μέθοδο επιστροφής, η οποία δεν συνεπάγεται κανένα κόστος. Εάν ο Πωλητής δεν πρότεινε να παραλάβει το Προϊόν πίσω από τον ίδιο τον καταναλωτή, μπορεί να περιμένει με την επιστροφή των πληρωμών που έλαβε από τον καταναλωτή μέχρι τη στιγμή της παραλαβής του Προϊόντος ή να προσκομίσει απόδειξη αποστολής από τον Καταναλωτή, ανάλογα με το ποια εμφανίζεται νωρίτερα.
  6. Ο Καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το Προϊόν στον Πωλητή αμέσως, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή, κατά την οποία παραιτήθηκε από τη συμφωνία ή να το παράσχει στο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Πωλητή για λήψη, εκτός εάν Ο πωλητής πρότεινε να λάβει το ίδιο το Προϊόν. Για να διατηρήσετε την προθεσμία, αρκεί να στείλετε ξανά το Προϊόν πριν από τη λήξη του. Ο Καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει το Προϊόν στην ακόλουθη διεύθυνση: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Ηνωμένο Βασίλειο.
  7. Ο Καταναλωτής φέρει ευθύνη για μείωση της αξίας ενός Προϊόντος, εάν προκύπτει από τη χρήση του με τρόπους, που υπερβαίνει τη μέθοδο που απαιτείται για την αναγνώριση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προϊόντος.
  8. Πιθανά κόστη που συνδέονται με την απόρριψη συμφωνίας από τον Καταναλωτή, την οποία ο Καταναλωτής υποχρεούται να πληρώσει:
   1. Εάν ο καταναλωτής επέλεξε μια μέθοδο παράδοσης προϊόντος εκτός από τη φθηνότερη, κανονική μέθοδο παράδοσης στο Διαδικτυακό Κατάστημα, ο Πωλητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει στον καταναλωτή το κόστος που επιβαρύνει τον ίδιο.
   2. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος της επιστροφής του προϊόντος.
   3. Σε περίπτωση Προϊόν, που είναιμια υπηρεσία, η ολοκλήρωση της οποίας - μετά από ρητό αίτημα του καταναλωτή - ξεκίνησε πριν από την πάροδο του χρόνου για την απόρριψη μιας συμφωνίας, τον καταναλωτή, ο οποίος εκτελεί το δικαίωμα απόρριψης μιας συμφωνίας. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται αναλογικά με το εύρος της εκπληρωμένης αντιπαροχής, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή που συμφωνήθηκε σε μια συμφωνία ή αμοιβή. Εάν η τιμή ή η αμοιβή είναι υπερβολική, η βάση υπολογισμού του ποσού είναι η αγοραία αξία του πληρωθέντος ανταλλάγματος.
  9. Το δικαίωμα παραίτησης μιας συμφωνίας που συνάπτεται εξ αποστάσεως δεν εξυπηρετεί τον καταναλωτή με αναφορά στις ακόλουθες συμφωνίες:
   1. (1) παροχή υπηρεσιών, εάν ο Πωλητής παρείχε την υπηρεσία με βάση τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και ο πελάτης ενημερώθηκε πριν από την εξέταση, ότι μετά την εκπλήρωσή του από τον Πωλητή, αυτός ή αυτή θα χάσει το δικαίωμα να παραιτηθεί μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ; (2) στην οποία η τιμή ή η αμοιβή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς, τις οποίες ο Πωλητής δεν είναι σε θέση να ελέγξει, και οι οποίες μπορεί να συμβούν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την αποποίηση μιας συμφωνίας · (3) όπου το αντικείμενο της αντιπαροχής είναι ένα μη προκατασκευασμένο Προϊόν, που παράγεται με βάση τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή εξυπηρετεί τις εξατομικευμένες ανάγκες του. (4) όπου το αντικείμενο της αντιπαροχής είναι ένα προϊόν που είναι ευάλωτο σε γρήγορο κακό ή με σύντομη ημερομηνία "χρήση πριν" · (5) στο οποίο το αντικείμενο της εξέτασης είναι ένα Προϊόν που παρέχεται σε σφραγισμένη συσκευασία, το οποίο δεν μπορεί να επιστραφεί μετά το άνοιγμα λόγω προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, εάν η συσκευασία άνοιξε μετά την παροχή · (6) στα οποία το αντικείμενο της αντιπαροχής είναι Προϊόντα, τα οποία, μετά την παράδοση, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση τους, συνδέονται μόνιμα με άλλα πράγματα · (7) στα οποία το αντικείμενο της αντιπαροχής είναι αλκοολούχα ποτά, η τιμή των οποίων συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της Συμφωνίας Πωλήσεων, και η παροχή της οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την πάροδο 30 ημερών και η αξία των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς , επί του οποίου ο Πωλητής δεν έχει κανέναν έλεγχο · (8) στην οποία ο καταναλωτής απαιτούσε ρητά από τον Πωλητή να τον επισκεφτεί για επείγουσα επισκευή ή συντήρηση · εάν ο Πωλητής παρέχει επιπλέον άλλες υπηρεσίες εκτός από τις παραπάνω, τις οποίες ο καταναλωτής ζήτησε να παράσχει, ή εάν ο Πωλητής παρέχει άλλα Προϊόντα εκτός από ανταλλακτικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής ή συντήρησης με αναφορά σε πρόσθετες υπηρεσίες ή Προϊόντα, (9) όπου το αντικείμενο της αντιπαροχής είναι ηχογράφηση ή οπτική εγγραφή, ή λογισμικό υπολογιστή που παρέχεται σε σφραγισμένο πακέτο, εάν το πακέτο άνοιξε μετά την παράδοση · (10) παροχή περιοδικών, περιοδικών ή περιοδικών, εκτός από συμφωνία για εγγραφή · (11) που ολοκληρώθηκε με δημόσιο πλειστηριασμό · (12) για παροχή υπηρεσιών στο πεδίο της στέγασης για άλλους σκοπούς εκτός από κατοικίες, μεταφορά αντικειμένων, ενοικίαση αυτοκινήτων, τροφοδοσία φαγητού, υπηρεσίες που σχετίζονται με χαλάρωση, ψυχαγωγία, αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα, εάν μια συμφωνία καθορίζει την ημερομηνία ή την περίοδο της παροχής της υπηρεσίας · (13) για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο δεν αποθηκεύεται σε φορέα υλικού, εάν η εκπλήρωση του ανταλλάγματος άρχισε με ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραίτησης από τη συμφωνία και αφού τον ενημερώσει ο Πωλητής για την απώλεια δικαιωμάτων απόρριψης συμφωνίας.
 10. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  1. Αυτό το σημείο των κανονισμών και οι διατάξεις που περιέχονται σε αυτό αφορούν μόνο Πελάτες, οι οποίοι δεν είναι καταναλωτές.
  2. Ο Πωλητής δικαιούται να παραιτηθεί της Συμφωνίας Πωλήσεων που έχει συναφθεί με Πελάτη, ο οποίος δεν είναι καταναλωτής, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης. Μια δήλωση σε αυτό το πεδίο μπορεί να υποβληθεί επίσης από τον Διαχειριστή. Η παραίτηση από το Συμφωνητικό Πωλήσεων σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να συμβεί χωρίς αιτιολογία και δεν φέρει αξιώσεις σε σχέση με τον Πωλητή.
  3. Σε περίπτωση Πελατών, οι οποίοι δεν είναι καταναλωτές, ο Πωλητής δικαιούται να περιορίσει τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής και απαιτεί επίσης να πραγματοποιήσει μια προπληρωμή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής που επέλεξε ο Πελάτης και το γεγονός του σύναψη συμφωνίας πώλησης.
  4. Τη στιγμή της έκδοσης του Προϊόντος από τον Πωλητή στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ο Πελάτης, ο οποίος δεν είναι καταναλωτής, αποκτά οφέλη και χρεώσεις που σχετίζονται με το Προϊόν και τον κίνδυνο τυχαίας απώλειας ή ζημιάς του Προϊόντος. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Πωλητής δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια ή τη ζημιά του Προϊόντος, η οποία συνέβη από τη στιγμή της αποδοχής για μεταφορά έως την έκδοση του στον Πελάτη και για την καθυστέρηση στη μεταφορά δεμάτων.
  5. Σε περίπτωση που το Προϊόν αποστέλλεται στον Πελάτη μέσω εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, ο Πελάτης, ο οποίος δεν είναι καταναλωτής, είναι υποχρεωμένος να εξετάσει το δέμα στο χρόνο και στη μέθοδο που λαμβάνεται για δέματα αυτού του τύπου. Εάν δηλώνει ότι κατά τη μεταφορά υπήρχε ζημιά ή απώλεια ενός pτέχνη του προϊόντος, είναι υποχρεωμένος να κάνει όλες τις άλλες απαραίτητες δραστηριότητες για να αποδείξει την ευθύνη του μεταφορέα.
  6. Σύμφωνα με το άρθρο. 558 § 1 του Αστικού Κώδικα, εξαιρείται η ευθύνη του Πωλητή για εγγύηση για το Προϊόν έναντι Πελάτη, που δεν είναι καταναλωτής.
  7. Σε περίπτωση Πελατών, οι οποίοι δεν είναι καταναλωτές, ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να παραιτηθεί από τη συμφωνία για τις διατάξεις μιας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας με άμεσο αποτέλεσμα στέλνοντας σχετική δήλωση στον Πελάτη.
  8. Η ευθύνη του Παροχέα Υπηρεσιών ή του Πωλητή σε σχέση με τον Πελάτη, ο οποίος δεν είναι καταναλωτής, ανεξάρτητα από τη νομική του βάση, είναι περιορισμένη - τόσο στο πλαίσιο μιας μεμονωμένης αξίωσης όσο και για όλες τις αξιώσεις στο ποσό - έως το ποσό της καταβληθείσας τιμής και του κόστους παράδοσης λόγω του Συμφωνητικού Πωλήσεων, αλλά όχι περισσότερο από το ποσό των χιλίων PLN. Ο Πάροχος Υπηρεσιών / Πωλητής φέρει ευθύνη σε σχέση με τον Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής μόνο για τυπικές ζημιές που προβλέπονται τη στιγμή της σύναψης της συμφωνίας και δεν φέρει ευθύνη λόγω χαμένων κερδών σε σχέση με τον Πελάτη, ο οποίος δεν είναι καταναλωτής.
  9. Όλες οι διαφορές, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ του Πωλητή ή του Παροχέα Υπηρεσιών και του Πελάτη, ο οποίος δεν είναι καταναλωτής υπόκεινται σε δικαστήριο, αρμόδιο στην περιοχή της έδρας του Πωλητή / Παροχέα Υπηρεσιών, σε περίπτωση διαφωνίας με τον Πωλητή , ή ο Πάροχος Υπηρεσιών, σε περίπτωση διαφωνίας με τον Πάροχο Υπηρεσιών.
 11. ΤΕΛΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

  1. Τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ρυθμίζονται στην Πολιτική Απορρήτου που διατίθεται στον Ιστότοπο Διαδικτύου του Διαχειριστή που αναφέρεται στην εισαγωγή του Κανονισμού.
  2. Οι συμφωνίες που συνάπτονται από το Internet Store συνάπτονται στην πολωνική γλώσσα.
  3. Αλλαγή κανονισμών:
   1. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τροποποιήσεις στους Κανονισμούς για σημαντικούς λόγους: αλλαγή των διατάξεων του νόμου. αλλαγή των μεθόδων πληρωμής και παραδόσεων - στο πεδίο εφαρμογής, στο οποίο οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την ολοκλήρωση των διατάξεων αυτών των κανονισμών.
   2. Σε περίπτωση σύναψης συμφωνιών βάσει αυτών των Κανονισμών, με μόνιμο χαρακτήρα, ο κανονισμός είναι δεσμευτικός για τον Πελάτη, εάν οι απαιτήσεις ορίζονται στο άρθρο. 384 και 384 [1] του Αστικού Κώδικα, συγκεκριμένα ο Πελάτης ενημερώθηκε δεόντως για αλλαγές και δεν παραιτήθηκε από τη συμφωνία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης. Σε περίπτωση που μια αλλαγή των Κανονισμών έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή νέων τελών ή την αύξηση των παρόντων, ο Πελάτης, ο οποίος είναι καταναλωτής, δικαιούται να παραιτηθεί της συμφωνίας.
   3. Σε περίπτωση σύναψης, βάσει αυτών των Κανονισμών, συμφωνιών διαφορετικού χαρακτήρα από μόνιμες συμφωνίες (όπως Συμφωνίες Πωλήσεων), οι αλλαγές των Κανονισμών ουδόλως παραβιάζουν τα κεκτημένα δικαιώματα των Πελατών, οι οποίοι είναι καταναλωτές πριν από την ημερομηνία η επιβολή αλλαγών στους Κανονισμούς, ειδικά οι αλλαγές των Κανονισμών δεν θα επηρεάσουν τις κατατεθείσες Παραγγελίες και τις συμφωνίες Πωλήσεων που έχουν ήδη συναφθεί ή εκτελεσθεί.
  4. Σε θέματα που δεν ρυθμίζονται σε αυτούς τους Κανονισμούς, ισχύουν οι κοινώς δεσμευτικές διατάξεις του πολωνικού νόμου, ιδίως: Αστικός κώδικας. νόμος για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικά της 18ης Ιουλίου 2002 (J. του νόμου 2002 σημείο 1204 με τροποποιήσεις) · για Συμφωνίες Πωλήσεων που έχουν συναφθεί έως τις 24 Δεκεμβρίου 2014 με Πελάτες, οι οποίοι είναι καταναλωτές - διατάξεις του νόμου για την προστασία ορισμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών και για την ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν από ένα τόσο επιβλαβές προϊόν της 2ας Μαρτίου 2000 (J. of Laws 2000 No. 22 σημείο 271 με τροποποιήσεις) και ο νόμος για τους ειδικούς όρους των πωλήσεων των καταναλωτών και για την αλλαγή του αστικού κώδικα της 27ης Ιουλίου 2002 (J. των νόμων του 2002 αριθ. 141 σημείο 1176 με τροποποιήσεις) · για Συμφωνίες Πωλήσεων που έχουν συναφθεί έως τις 25 Δεκεμβρίου 2014 με Πελάτες, οι οποίοι είναι καταναλωτές - διατάξεις του νόμου για τα δικαιώματα των καταναλωτών της 30ής Μαΐου 2014 (J. of Laws 2014 item 827 with Τροποποιήσεις) και άλλες σχετικές διατάξεις κοινώς δεσμευτικών νόμων.
 12. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ